De Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten (NeVeZi) is een beroepsvereniging die in 2012 is opgericht door een viertal studenten van de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU.nl), binnen de studierichting Zingeving & Spiritualiteit.
De NeVeZi streeft ernaar het begrip zingevingstherapie in breedste zin uit te dragen. In onze opleiding hebben we gemerkt dat er een behoefte bestaat aan een platform en informatiecentrum voor zingevingstherapeuten en studenten. Bovendien zien wij het belang in van het ontwikkelen van een netwerkstructuur en na-en bijscholingsactiviteiten.